Dr. Alexandra Löwy
Dr. Jakub Löwy
Ing. Jana Löwyová
Ing. Dana Löwyová
Dr. Alexandra LöwyDr. Alexandra Löwy


PARTNER & ADVOKÁT


prof. JUDr. Alexandra Löwy PhD. LLM je vedúcim partnerom advokátskej kancelárie. Zameriava sa najmä na problematiku civilného sporového a mimosporového práva a problematiku exekúcií. Súčasne pôsobí na právnickej fakulte a podieľa sa na vzdelávaní v rámci Slovenskej advokátskej komory, Slovenskej notárskej komory a Slovenskej exekučnej komory. Pôsobí ako člen legislatívnych komisií pod Ministerstvom spravodlivosti Slovenskej republiky. Je autorkou viacerých publikácií a odborných článkov.


Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur. Excepteur sint occaecat cupidatat non proident, sunt in culpa qui officia deserunt mollit anim id est laborum.